top of page

Ammeforberedelse

Mange oplever udfordringer, især i starten af et ammeforløb pga. manglende erfaring og viden om amning.

Derfor, forbered jer på amningen ligesom I forbereder jer på fødslen.

Jeg vil hjælpe jer med at få det bedste udgangspunkt for en god amning ved at give jer nyttig viden om ammeopstart og de udfordringer I kan møde. Når man er velforberedt, føler man sig tryggere i mødet med den store nye oplevelse, som en amning er. Det giver som oftere en mere rolig og tryg start på et nyt familieliv.

Ammeforberedelsen henvender sig især til førstegangsfødende, men også til flergangsfødende, som har oplevet et første problematisk ammeforløb.

Besøget varer ca. 1-1½ time, så der er god tid til at få stillet spørgsmål. På den måde kan vi sammen gøre jer velforberedte på et godt og vellykket ammeforløb gennem dialog og vejledning.

Hyppige udfordringer i opstarten af et ammeforløb:

  • Usikkerhed og tvivl om egne evner

  • Påhæftningsudfordringer

  • Grædende og urolig baby

  • Baby tager ikke på i vægt

  • Smerter ved amning

  • Manglende søvn

  • At leve op til egne forventninger

Kontakt mig 

Alle dage

også weekend og helligdage

+45 28 96 28 48

ammeboblen@gmail.com

bottom of page